Goudimel, Claude

Claude Goudimel werd omstreeks het jaar 1500 geboren in het Franse Vaison, gelegen bij Avignon. Er zijn ook bronnen die beweren dat hij iets later het levenslicht zag, namelijk omstreeks 1514, en dat zijn geboorteplaats Besançon zou zijn. Hij werd vermoord in Lyon in augustus 1572 tegelijk met alle andere Hugeoten uit deze stad (Bartholomeüsnacht). Ook over zijn exacte overlijdensdatum zijn de geschiedschrijvers het niet helemaal eens. Hij gold als een Frans Renaissance-componist.

Goudeimel studeerde in 1549 aan de Universiteit van Parijs. Daarnaast was hij uitgever. In 1557 verhuisde hij naar Metz en werd hij Hugenoot.

Goudimel is vooral bekend door zijn bewerkingen van de Geneefse psalmen: eenvoudige noot-tegen-noot zettingen, versies in versierd contrapunt en versies in de vorm van motetten. Omdat zijn eenvoudige zettingen zo beroemd en wijdverspreid zijn, heeft hij lange tijd – abusievelijk – te boek gestaan als de componist van de van de Geneefse psalmmelodieën.


UITGAVE

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.