Jan Peter Teeuw: Psalmvoorspelen 4

 14,95

 
Inhoud:
Dit is het vierde deel van een serie met beknopte psalmvoorspelen. In dit deel treft u de volgende psalmen aan:
 
Psalm 1, 4, 7, 13, 16, 26, 31, 37, 41, 44, 45, 56, 84, 90, 93, 99, 101, 105, 107, 110, 111, 112, 128, 134, 136
Beschrijving

Uit het voorwoord

 

Qua opzet zijn de voorspelen in deze bundel vergelijkbaar aan die in de vorige: in ieder voorspel treft u melodieregels of karakteristieke fragmenten van de melodie aan. De
bewerkingen zijn overwegend romantisch van aard.
De meeste voorspelen zijn bruikbaar bij alle coupletten van de psalm of bij andere psalmen met dezelfde melodie. Een enkel voorspel is specifiek voor een bepaald couplet geschreven. Een voorbeeld hiervan is psalm 13: het ingetogen voorspel past wel bij de eerste coupletten, maar minder bij het laatste vers. Het is raadzaam tijdens de voorbereidingen van de dienst de tekst van de te zingen verzen bij de hand te hebben en deze naast het voorspel te leggen.