Henny Stouwdam: Kerstliederen uit het Liedboek 1-3

 39,95

 
Componist: Henny Stouwdam
Omvang: 89 pagina’s
Idioom: klassiek
Moeilijkheidsgraad (1-10): 3-4
 
Artikelnummer: 660 Categorieën: , , ,
Beschrijving

Drie delen met bewerkingen van kerstliederen uit het Liedboek voor de Kerken en de Nieuwe Liedbundel. Van de meeste liederen zijn twee of meer bewerkingen opgenomen.

 

Inhoud

 

DEEL 1

Er is een roos ontloken (LvdK 132, NLB 473)
Ik ben een engel van de Heer (LvdK 133, NLB 469)
Eer zij God in onze dagen (LvdK 134, NLB 487)
Hoor, de eng’len zingen de eer (LvdK 135, NLB 481)
Hoort gij de englen zingen (LvdK 136)
Hoor de herders, hoe ze Hem loven (LvdK 137, NLB 472)
Komt allen tezamen (LvdK 138, NLB 477)
Komt, verwondert u hier, mensen (LvdK 139, NLB 478)
Prijs de Heer die herders prijzen (LvdK 140, NLB 468)

 

DEEL 2

Ik kniel aan uwe kribbe neer (LvdK 141, NLB 475)
U, Jezus Christus loven wij (LvdK 142, NLB 470)
Stille Nacht, heilige Nacht (LvdK 143, NLB 483)
Dansen wil mijn hart en springen (LvdK 144)
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer (LvdK 145, NLB 476)
Dit is de dag, die God ons schenkt (LvdK 146)

 

DEEL 3

Looft God, gij christenen, maakt Hem groot (LvdK 147, NLB 474)
Wees wellekom, Immanuël (LvdK 148)
O God die met ons zijt (LvdK 149)
In den beginne was het woord (LvdK 150, NLB 488)
O Christus, woord der eeuwigheid (LvdK 151, NLB 826)
Een Kind geboren te Bethlehem (LvdK 152, NLB 515)
Wij edelingen, blij van geest(LvdK 153)
O Kerstnacht, schoner dan de dagen (LvdK 154, NLB 510)
Kind, nu wij om U vrolijk zijn (LvdK 155)

 

Deze driedelen zijn ook los verkrijgbaar. Kijk hier: DEEL 1  |  DEEL 2DEEL 3