Henny Stouwdam: De tijd voor Pasen (deel 1-3)

 39,95

 
Componist: Henny Stouwdam
Omvang: 89 pagina’s
Idioom: klassiek
Moeilijkheidsgraad (1-10): 3-4
 
Artikelnummer: 668 Categorieën: ,
Beschrijving

Drie delen met bewerkingen van liederen die betrekking hebben op de Epifanie- en Passietijd uit het Liedboek voor de Kerken en de Nieuwe Liedbundel.

Van de meeste liederen zijn twee of meer bewerkingen opgenomen. Een groot deel is ook te spelen op orgel zonder pedaal of piano.

 

Inhoud

 

DEEL 1 (Epifanie)

Hoe helder staat de morgenster  (LvdK 157 / NLB 518)
Christus, met eer gekroonde (LvdK 158)
Komt ons in diepe nacht ter ore (LvdK 160 / NLB 489)
Toen Jezus bij het water kwam (LvdK 165 / NLB 522)
Juicht voor de koning van de Joden (LvdK 166 / NLB 526)
O Jezus Christus, licht ze bij (LvdK 168 / NLB 834)
Zingt nu de Heer, stemt allen in (LvdK 169 / NLB 654)
Meester, men zoekt U wijd en zijd (LvdK 170)

 

DEEL 2 (Passie)

Een mens te zijn op aarde (LvdK 172/ NLB 538)
Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 174/ NLB 562)
O wij arme zondaars (LvdK 175)
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten (LvdK 177)
Wie heeft op aard de prediking gehoord (LvdK 179)
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen (LvdK 180)
Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt (LvdK 181)

 

DEEL 3

Jezus, leven van ons leven (LvdK 182 / NLB 575)
O hoofd vol bloed en wonden (LvdK 183 / NLB 576)
Daar gaat een lam en draagt de schuld (LvdK 187 / NLB 158a)
Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis (LvdK 189)
O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192 / NLB 578)
Nu valt de nacht (LvdK 195 / NLB 590)

 

Deze drie delen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Zie hieronder de gerelateerde uitgaven.