Henny Stouwdam: Pianovariaties van bekende liederen

 11,95

Componist: Henny Stouwdam
Omvang: 16 pagina’s
Idioom: klassiek
Moeilijkheidsgraad (1-10): 4
 
Inhoud:

De Heer is mijn Herder
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen
Blijf mij nabij
De dag, door Uwe gunst ontvangen
Grote God, wij loven U
Zegen ons, Algoede
Dankt, dankt nu allen God
Ere zij aan God de Vader
Er is een land van louter licht
Lof zij de Heer
Neem mijn leven, laat het, Heer
Wat de toekomst brengen moge
Gij, die alle sterren houdt
De ware kerk des Heren

 

LET OP: deze muziek is bedoeld in combinatie met zang of andere instrumenten. Dus niet voor piano solo!

 

 

Artikelnummer: 609 Categorieën: ,
Beschrijving

Deze variaties in deze uitgave zijn gemaakt op basis van de harmonisaties van het Nieuwe Liedboek, hoewel alle liederen ook in het oudere, groene Liedboek
voor de Kerken zijn opgenomen. Ze zijn niet bedoeld als begeleiding, maar meer als muzikaal element in bijvoorbeeld de eredienst, waarbij het de bedoeling is de pianovariatie gelijktijdig te spelen met de orgelversie uit genoemd boek.
De variaties kunnen ook samen worden gespeeld met melodie-instrumenten, zoals trompet, dwarsfluit e.d., waarbij deze instrumenten dan de c.f. voor hun rekening nemen.