Gerrit Jan van de Werfhorst: Het kerkelijk jaar II

 15,95

 
Omvang: 33 pagina’s
Klankidioom: Barok/romantisch
Moeilijkheidsgraad (1-10): 3-4

 

 
Beschrijving
 
Inhoud:
 
ADVENT “’k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid” Psalm 89
  “Ik blijf de Heer verwachten” Psalm 130
KERSTSUITE “Komt allen tezamen” LvdK 2013 477, LvdK 138, Op toonhoogte 2015 89, Weerklank 129 Zingt Jubilate 218, Oud-Katholiek Gezangboek 584, Hemelhoog 142, Joh. de Heer 452
  “Stille nacht” LvdK 2013 483, LvdK 143, Op Toonhoogte 2015 100, Weerklank 133, Joh. de Heer 194
  “Dit is de dag die God ons schenkt” LvdK 146 (a), Geref. Kerkboek 81 (a), Geref. Kerkboek 2017 193 (a), Weerklank 116 (c), Joh. de Heer 591 (a)
  “‘t Is geboren, het Godd’lijk Kind”  
PASSIE  ”Als ik in gedachten sta” Weerklank 140 (b), ELB 114
  ”Als ik het wond’re kruis aanschouw” Joh. de Heer 573a, Hervormde Zangbundel 1938 48
PASEN “Wees gegroet, gij eersteling der dagen” LvdK 221, Joh. de Heer 39
HEMELVAART “Zit op de troon, ter rechterhand naast Mij” Psalm 110
PINKSTEREN “Geest des Heeren” Hervormde Zangbundel 1938 76
  “Ruis, o Godstroom der genade” ELB 150, Joh. de Heer 1
  “Kom Schepper God, o Heil’ge Geest” LvdK 2013 670 (a) LvdK 239 (a) Op toonhoogte 2015 140 (a)
Gezangen voor Liturgie 847
 

 

LUISTER MEE!

 
ADVENT: Psalm 130
 
KERST: Dit is de dag die God ons schenkt / ‘t Is geboren het Godd’lijk
 
KERST: Stille nacht
 
PASSIE: Als ik in gedachten sta
 
PASEN: Wees gegroet, gij eersteling der dagen
 
HEMELVAART: Psalm 110
 
PINKSTEREN: Kom, Schepper