Gerrit Jan v.d. Werfhorst: Het kerkelijk jaar

 11,95

Gerrit Jan v.d. Werfhorst, 19 pagina’s

Beschrijving
Omvang: 19 pagina’s
Idioom: barok / romantisch
Moeilijkheidsgraad (1-10): 4-5
 
Inhoud:
Advent: “Hoe zal ik U ontvangen“
Kerst”: Kerstsuite: “Een roze, frisch ontloken“, “Eer zij God in onze dagen“, “Daar ruist langs de wolken“, “Midden in de winternacht
Passie: “Jezus, leven van mijn leven
Pasen “Daar juicht een toon
Hemelvaart: Psalm 47
Pinksteren: “Heer, ik hoor van rijke zegen“, Psalm 87